Stikkordarkiv: fremhev

Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det!

Vi har tenkt, vi har ønsket, og tro meg, vi vil! Nå gjør vi noe med det. Vi løfter utvikling av folkebibliotekene inn i en helhetlig kulturplan for fylket – både for å synliggjøre bibliotekenes viktige funksjon, men også for å utfordre mytene om hva et moderne folkebibliotek er – og hva det kan bli, skriver fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen.

Fortsett å lese Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det!

Roy Botten: Kulturaktørene bruker alt for mye tid på å skrive stadig nye søknader.

Fra min plattform i rockemiljøet skal jeg ikke påberope meg å være en talsmann for hele kulturfeltet, men jeg mener at det er to enkle   fellesnevnere for hele feltet som er særdeles viktige, og som bør bli prioritert i kulturplanen: 1: Langsiktig forutsigbarhet 2: Egnede lokaler

Fortsett å lese Roy Botten: Kulturaktørene bruker alt for mye tid på å skrive stadig nye søknader.

Bjarne Kvinnsland: Vi må lage kunst som kan inkludere et stort vi, ikke bare de som går på ski!

Torsdag 17. september var 48 aktører på musikkfeltet i Akershus samlet til idémyldring for den kommende kulturplanen i Lillestrøm kultursenter. Teksten under var komponist Bjarne Kvinnslands muntlige oppspill til første punkt på dagsordenen:  Utøverperspektiv – hvordan er vilkårene for musikere i vår region? Hvordan er det å leve av å være musiker i Akershus?

Fortsett å lese Bjarne Kvinnsland: Vi må lage kunst som kan inkludere et stort vi, ikke bare de som går på ski!

Sebastian Langaas (H): Fylket vårt har et stort mangfold og alle regioner har sine utfordringer.

Akershus fylkeskommune skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket, og bidra med sin kompetanse for å sørge for at frivillige og profesjonelle aktører i regionen har gode vilkår for å utvikle et fritt kulturliv med utviklingsmuligheter.

Fortsett å lese Sebastian Langaas (H): Fylket vårt har et stort mangfold og alle regioner har sine utfordringer.

JACOB FALCK: FRIVILLIG SEKTOR UTVIKLER MYE KULTUR, MEN MANGLER GODE LOKALER TILPASSET ULIKE TYPER KULTUR

Vi har i den senere tid sett at dårlige lokaliteter hemmer den kunstneriske utviklingen av det frivillige kulturliv. Å utnytte den fylkeskommunale bygningsmasse gir oss alle mulighet for et kortreist kulturliv. Rektorene bør pålegges å stille skolene til disposisjon for eksterne aktører i nærmiljøet, skriver Jacob Falck, styremedlem i Bærum Kulturråd.

Fortsett å lese JACOB FALCK: FRIVILLIG SEKTOR UTVIKLER MYE KULTUR, MEN MANGLER GODE LOKALER TILPASSET ULIKE TYPER KULTUR