Ådne Sekkelsten, Scenekunstbruket

Ådne Sekkelsten: Trekk båndene fra det lokale og ut i verden!

Levende møteplasser der folk bor. Legge til rette for gode arenaer for profesjonelle, amatører og det frivillige. Knytte nettverk og bånd mellom det lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturlivet.

Det er i følge Ådne Sekkelsten, leder for Scenekunstbruket, noe av det viktigste en aktiv kulturplan bør bidra til å etablere.

 

Sekkelsten leder til daglig den største landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-20 år. Hans klare oppfordring er at fremtidige etableringer av for eksempel kulturhus får en sterk lokal tilknytning, slik at de får en aktiv betydning for nærmiljøet. Det lokale er imidlertid langt fra nok.

– Fremtidens arenaer for kultur i Akershus må kombinere det helt lokale med både det nasjonale og det internasjonale kulturlivet.

 

Sekkelsten, som bor i Nittedal, hvor første spadetak for nytt kulturhus ble tatt nylig, mener at Akershus har et spesielt godt utgangspunkt.

– Det er kort vei fra Akershus og ut i verden, ikke minst via hovedflyplassen på Gardermoen, men også med tanke på sammensetningen av befolkningen i fylket, sier han.

 

Dessuten har Akershus i følge Sekkelsten et godt forbilde i Bærum kulturhus.

– Bærum kulturhus har tatt på seg en rolle der de tenker i hele spennet fra det lokale til det internasjonale i sitt arbeid, spesielt med fokus på dans. En tydelig profil, som folk kan forholde seg til og forhåpentligvis gjøre dem stolte av kulturhuset sitt. Du skjønner at det er gjort en god jobb når du kommer på konferanser i f.eks Tromsø og folk kjenner godt til hva de driver med i Bærum kulturhus.

– Det er sikkert mange eksempler å snakke opp også, og det er vel mitt innspill i denne fasen; Bruk de gode eksemplene som forbilde i arbeidet med den nye planen, sier Ådne Sekkelsten.