Sebastian Næss Langaas  Foto: Bærum Høyre

Sebastian Langaas (H): Fylket vårt har et stort mangfold og alle regioner har sine utfordringer.

Akershus fylkeskommune skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket, og bidra med sin kompetanse for å sørge for at frivillige og profesjonelle aktører i regionen har gode vilkår for å utvikle et fritt kulturliv med utviklingsmuligheter.

Fylket er en aktiv bidragsyter i viktige kulturelle tiltak i regionen, og vil fortsette å bidra til de gode regionale kulturarenaene. Disse kan samle en bredde av kulturell aktivitet og dermed synliggjøre viktige kulturinstitusjoner og fylket på en bedre måte.

Hva er det beste med kulturen i Akershus?

Det beste med kulturen i Akershus er definitivt mangfoldet. Vi omkranser Oslo på nesten alle sider, og har landets nest største innbyggertall av fylker. Dette gjelder ikke bare innen kultursektoren, men kanskje særlig der. Vi har flotte scener og kulturhus, kulturelle fyrtårn vi kan være stolte av, og en frivillig sektor som ikke står tilbake for noen. Vi er best på det tilbudet som er i lokalsamfunnet og kommunen, men vi har også noen kulturelle tilbud som det er vel verd å komme utenfra fylket for å oppleve.

Hva skal fylkeskommunen bidra med?

Fylkeskommunen skal være en aktør som bidrar positivt med å legge til rette for at det lokale kulturlivet skal blomstre. Dette gjør vi ved å koordinere kompetanse mellom kommunene, sørge for at man utnytter de arenaene man har, samtidig som at fylkeskommunens egne tilbud innen for eksempel Den Kulturelle Skolesekken blir så godt som mulig. Fylkeskommunen skal bidra ved å være en langsiktig aktør med klare og tydelige rammer, som gjør oss til en forutsigbar aktør. Særlig viktig er dette innen prosjektstøtte, midler i en oppstartsperiode og ved søknader.

Hva bør Akershus fylkeskommune prioritere i kulturplanen?

Akershus fylkeskommune må være en tydelig regional aktør, og prioritere tiltak som utløser for eksempel mer midler fra andre aktører eller i frivillig innsats. Samtidig har det vært noen regionale tiltak som har vært viktig å være bidragsyter til i fylket, for å bygge opp kulturelle fyrtårn.

Hva bør vi ikke prioritere?

Fylket har ikke store nok midler til å være alt for alle, men det er rom for å være en viktig aktør for mange av de som tenker utover en kommunal setting. Fylket kan ikke over tid bli en erstatning for kommunale midler, det må være et tillegg.

Hvordan kan vi lage en plan som fungerer både lokalt og for hele fylket?

Det er viktig å involvere alle partene i fylket, og engasjere. Det virker det som om man er i god gang med allerede. Det er viktig at alle gode innspill kommer tidlig og blir vurdert både administrativt og politisk. Når det så blir gjort vedtak om retningen man skal gå i fylket er det viktig at det holdes på dette over tid. Det er samtidig viktig å huske at fylket vårt har et stort mangfold og alle regioner og lokalsamfunn har forskjellige utfordringer.

Sebastian Næss Langaas (H) sitter i Akershus fylkesting og Bærum kommunestyre.