Roy Botten, Akershus musikkråd

Roy Botten: Kulturaktørene bruker alt for mye tid på å skrive stadig nye søknader.

Fra min plattform i rockemiljøet skal jeg ikke påberope meg å være en talsmann for hele kulturfeltet, men jeg mener at det er to enkle   fellesnevnere for hele feltet som er særdeles viktige, og som bør bli prioritert i kulturplanen: 1: Langsiktig forutsigbarhet 2: Egnede lokaler

1. Langsiktig forutsigbarhet

Det fokuseres for mye på prosjektstøtte både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kulturaktørene bruker alt for mye tid på å skrive stadig nye søknader, som i beste fall kan gi noen få hundrelapper ekstra i en kort periode. Vi trenger en snuoperasjon over på å kunne gi mer penger til drift over et lengre tidsrom. For kunstnere, arrangører, organisasjoner osv. er det viktig å kunne ha en forutsigbar økonomi lenger enn et halvt år fremover.

Vi må bygge opp en infrastruktur som gjør at kulturfeltet kan jobbe med kultur, og ikke med stadig gjentagende brainstorming for å finne på nye kunstige søknader på kortsiktige prosjekter. Gi driftstøtte på 3-5 år i stedet for stadig nye prosjektbaserte støtteordninger med kort søknadsfrist og enorme krav til dokumentasjon.

«Vi må bygge opp en infrastruktur
som gjør at kulturfeltet kan jobbe
med kultur, og ikke med stadig gjentagende
brainstorming for å finne på nye kunstige
søknader på kortsiktige prosjekter.

 

 2. Egnede lokaler

Lokaler til kunst og kultur skal være tilpasset formålet. Vi ser aldri at det spilles håndball på en dårlig fotballbane utendørs, men det er helt vanlig at f.eks store korps plasseres i små klasserom, som både ødelegger gleden og hørselen til musikantene. Vi trenger rom med riktig akustikk, riktig lysforhold, god ventilasjon, riktig størrelse og lagerplass til de forskjellige delene av kulturlivet. Igjen kan vi titte på idretten. Det er usannsynlig at det vil bli avviklet et svømmestevne uten vann i bassenget, men vi kan godt se en kunstutstilling i et trangt mørkt rom uten spotlights eller naturlig lys inn. Hele kulturlivet trenger gode rammevilkår for å kunne skape god kultur, og da er det viktig å gi de gode øvingsforhold og gode visningsforhold.

«Det er usannsynlig at det vil
bli avviklet et svømmestevne
uten vann i bassenget, men vi
kan godt se en kunstutstilling i
et trangt mørkt rom uten spotlights
eller naturlig lys inn.

Dette betyr ikke nødvendigvis at det skal bygges nytt og flott for hver eneste sjanger, men at det kartlegges hva som finnes av lokaler rundt i fylket, og at man finner ut hva hvert lokale er best egnet til. Så kan man heller gjøre små utbedringer på disse lokalene ut ifra bruksområde.

Roy Botten – Akershus musikkråd, bandkontoret i Akershus, bandORG Akershus, UKM Akershus, musiker, lydtekniker, arrangør, produsent

  • Jacob Falck

    Sannhetens ord fra Roy. Vi må få på plass infrastrukturen, deretter tilgjengelighet og selvsagt til priser vi kan leve med. Start med å stille fylkeskommunale bygg gratis til disposisjon – også i helger.