Om kulturplandialogen

Akershus fylkeskommune skal lage en ny plan for kulturlivet i fylket. For at den skal bli best mulig ber vi om innspill, tanker og kommentarer til utviklingen av kulturlivet i fylket vårt.

Kristin Marie Felde, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse ønsker bred deltakelse i kulturplandialogen. (Foto: Solveig Rødland, Akershus fylkeskommune)
Kristin Marie Felde, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse ønsker bred deltakelse i kulturplandialogen. (Foto: Solveig Rødland, Akershus fylkeskommune)

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar som utviklingsaktør på kulturfeltet i regionen, og legger til rette for samarbeid med kommunene, de ulike institusjonene og aktørene i kunst- og kulturfeltet.

Det skal nå utarbeides en ny fylkeskommunal strategiplan for perioden 2016-2023, som vil angi prioriteringene for fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet. Her vil fylkeskommunen ha kulturlivet med på laget, og inviterer derfor til fri dialog om hva planen bør inneholde.

–  For å bidra til at innbyggerne får et best mulig tilbud må vi vite hvilke ønsker og behov som finnes der ute, hvilke utviklingstrekk kulturaktørene ser og hvordan vi best kan samspille med kommunene og organisasjonene på feltet.

  • Hva er det beste med kulturen i Akershus?
  • Hva mangler?
  • Hvilke utfordringer har kulturlivet?
  • Hva skal fylkeskommunen bidra med?
  • Hva bør Akershus fylkeskommune prioritere i kulturplanen?
  • Hva bør vi ikke prioritere?
  • For hvem?
  • Hvordan kan vi lage en plan som fungerer både lokalt og for hele fylket?
  • Delta, del, kommenter!

Akershus fylkeskommune har etablert nettsiden www.kulturplanakershus.no, som skal være en dialogarena og samle innspillene som kommer inn til planen. I tillegg er det opprettet en egen facebookside og twitterkonto, der aktuelle innspill vil legges ut og kan deles og kommenteres.

Høsten 2015 vil det i forbindelse med planarbeidet bli avholdt en serie dialogmøter der sentrale innspill og tema blir debattert. Mer informasjon om datoer kommer.

Bli med i dialogen! Alle små, store, korte eller lange innlegg ønskes velkommen!

Innspill, innlegg og kommentarer kan også sendes til:

 dialogkulturplan@afk.no