Ingrid Lovise Anvik Hellenes. Foto: Ann Kristin Ohrstrand

Om den nye kulturplanen, fra en ung kunstners perspektiv

Mitt navn er Ingrid Lovise Anvik Hellenes. Jeg er 18 år og kommer fra Drøbak, er elev ved musikklinjen på Ski VGS, og driver med sang, låtskriving, bratsj og litt gitar. I tillegg er jeg litteraturentusiast og generelt glad i kulturelle uttrykk.

I forbindelse med den nye kulturplanen som i disse dager behandles, har jeg vært heldig å være engasjert i ressursgruppen som jobbet med planleggingen av dialogmøtet for ungdom. Dette har satt i gang en del tankeprosesser hos meg, og dette vil jeg fortelle litt om.

 Først og fremst tenkte jeg på viktigheten av å engasjere og inkludere unge kunstnere og unge folk generelt i dette arbeidet både nå og i fremtiden. Det er jo faktisk vi som i dag vokser opp som er fremtidens kulturrepresentanter, og derfor er det viktig å være klar over hva som finnes, og reflektere rundt hva som må gjøres for å holde interessen oppe, og å utvikle kulturlivet videre.

 Gjennom engasjementet jeg har for kulturen, omgås jeg naturlig nok med unge kunstnere som går med drømmer om å vise hva de har skapt og hva de kan. I dag er veien dit ganske diffus og krevende for mange, og jeg tenker at dette kan være noe den nye kulturplanen kan ha litt fokus på. Kanskje det kan settes opp flere forestillinger med lignende opplegg som UKM, hvor  folk melder på innslag, og at dette skjer først lokalt, og deretter blir noen få fra det lokale sendt videre til en stor forestilling i, for å være ambisiøs: Oslo Spektrum, eller Operaen f.eks..

På dialogmøtet ble det også sådd drømmer om en Akershus-festival.

Del 1: Anerkjente kunstnere/kjendiser
Del 2:  Åpen påmelding fra kunstnere/artister, uten å være headhuntet.

Slik det fungerer i dag, blir konserter satt opp med et fastsatt program, levert av kunstnere man allerede vet om, som er headhuntet. Jeg tror på en mer åpen scene, i ulike formater.

«På dialogmøtet ble det også
sådd drømmer om en Akershus-festival.

For eksempel kan jo ulike restauranter/cafeer/biblioteker/etc. åpnes for intimkonserter og utstillinger på kveldene. En av flere fordeler ved restauranter/barer er jo at det ofte er alkoholservering, noe som kan gjøre det mer attraktivt for folk å komme. På den andre siden vil dette begrense muligheten for de under 18, noe som fint kan løses ved å sette opp samme programmet på cafeer/biblioteket tidligere på dagen eller andre kvelder.

Under dialogmøtet for ungdom på Tanken i Sandvika i forrige uke, snakket jeg med unge fra hele Akershus, og da forstod jeg at det er betydelige forskjeller mellom kulturtilbudene til ungdom i de ulike delene av fylket. 

 Den nye kulturplanen bør forsøke  å utjevne disse forskjellene. Jeg tenker at et forslag til hvordan dette kan gjøres er å skape mer samarbeid på tvers av kommuner og distrikter, altså at for eksempel kunstnere fra kreative linjer på vgs kan dra på miniturneer og besøke hverandres skoler. Da kan man utveksle ideer, utvikle nettverket sitt og terskelen for å reise blir kanskje lavere når man ser at det ikke er så store avstander som man kanskje har inntrykk av.(Jeg vet at mange på min alder ikke reiser så mye mellom ulike distrikt i fylket.)

 «Det er betydelige forskjeller
mellom kulturtilbudene til ungdom
i de ulike delene av fylket.

For å oppsummere hva jeg tenker er viktig for kulturen i fremtiden, vil jeg si:
Flere åpne arrangementer der unge kan vise hva de kan/hva de har skapt, uten at de må kjenne noen som kjenner noen(nettverk må jo begynne et sted), og større grad av samarbeid mellom distrikter i fylket, slik at forskjellene blir mindre, og at nettverket blant unge som driver med kultur blir utvidet.

Ingrid Lovise Anvik Hellenes (18) kommer fra Drøbak, er elev ved musikklinjen på Ski VGS, og driver bl.a. med sang og låtskriving.