Kontakt

Innspill, innlegg, forslag og tanker sendes til:

Tellef Øgrim

Nettmoderator for kulturplandialogen

dialogkulturplan@afk.no

Tlf: 95275966