Kjetil Aamann er konsulent i Norsk sangerforum, dirigent og musikklærer. Foto: Bjørn Erik Moe

Kjetil Aamann: Det kompetente fritidsmusikklivet

Det finnes bare to vitenskaper. Den ene er fysikk. Den andre er å samle på sommerfugler. Med andre ord: Mye kan veies, måles, kvantifiseres og formaliseres, mye annet opptar oss fordi det gir oss gode følelser.

Jeg har brukt livet mitt i musikken. Jeg har studert musikk på høyere nivå i Norge, Bulgaria og Russland. Jeg har fått kulturpriser, vært gjestelærer på konservatorier rundt om i verden, skålt med popstjerner, kulturministre og nobelpristakere. Jeg har med andre ord brukt livet til å samle på sommerfugler. Mange sommerfugler har jeg funnet i fritidsmusikklivet i Akershus.

Fram til jeg ble “godt voksen” hadde jeg lite med musikklivet i Akershus å gjøre. Jeg vokste opp i Zambia og i Vestfold, og har i voksen alder bodd i Troms, Hordaland og Oslo, før jeg for noen år siden fikk mitt virke i Akershus.

For meg var Akershus tidligere en bråte stedsnavn “i nærheten av Oslo”. Først etter at jeg i 2012 begynte å arbeide for Norsk sangerforum, et nasjonalt korforbund som har sitt sekretariat hos Akershus musikkråd, har jeg forstått hvordan dette fylket er skrudd sammen. Og jeg lar meg imponere av fritidsmusikklivet her.

«Jeg bruker benevnelsen
‘fritidsmusikkliv’ i stedet
for ‘frivillig musikkliv’.

Det gjør godt å synge. Det gjør godt å spille et musikkinstrument. Det gjør godt å gå på en konsert i nabolaget sitt, og det gjør godt å snakke med famlie og venner om konserten etterpå. Fritidsmusikklivet gir tilbud om slike gode opplevelser hele tiden.

Femteklassingen i Follo spiller klarinett i korps og pensjonisten på Romerike synger i kor. Både korpset i Follo og koret på Romerike ledes av dirigenter som har musikkutdanning på høyskolenivå. De to dirigentene arbeider også som utøvende musikere og er timelærere på Norges musikkhøgskole. Femteklassingen og pensjonisten får opplæring av de samme lærere som underviser framtidige profesjonelle musikkutøvere. Selv om dette er et tenkt eksempel, er det typisk for fritidsmusikklivet.

Jeg bruker benevnelsen ‘fritidsmusikkliv’ i stedet for ‘frivillig musikkliv’. Ord som ‘frivillighet’, ‘amatør’ og ‘fritid’ får oss gjerne til å tenke at det dreier seg om aktiviteter folk driver med uten å ha en skikkelig fagkompetanse, og vi ser for oss et musikkorps som spiller konsert med en ribbevegg i bakgrunnen.

«Bestemmer du deg for å begynne å
synge i et kor i Akershus, vil du få
musikkundervisning av høy kvalitet.

Men fritidsmusikklivet leker ikke butikk. Joda, det er tusenvis av innbyggere i Akershus-kommuner som bruker fritiden sin til å spille i band, korps og trekkspillklubber, eller de synger i kor og viseklubber, uten å ha store ambisjoner med musikkaktiviteten sin, og ofte i lokaler som ikke er bygget for musikk.

Frivillig

Samtidig sysselsettes høyt utdannede, profesjonelle instruktører, musikere og musikkpedagoger, som deler sin kompetanse med de som utøver musikk på fritiden. Bestemmer du deg for å begynne å synge i et kor i Akershus, vil du få musikkundervisning av høy kvalitet.

Det er imidlertid ikke bare profesjonelle aktører med solid musikkutdanning som sørger for kvaliteten i fritidsmusikklivet. De frivillige musikkorganisasjonene drives av tillitsvalgte som bruker sin fritid til å arrangere opplæringstiltak, produsere konserter og utvikle musikklivet videre. Disse frivillige kulturarbeiderne skaper aktiviteter som ville koste skjorta å gjennomføre dersom de skulle planlegges av profesjonelle.

Åpen øvelse

Akershus sangerforum (det regionale korforbundet i Akershus) har i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet i Akershus laget modeller for “åpne korøvelser” som har blitt tatt i bruk i hele Norge.

«Gi de frivillige musikkorganisasjonene
økonomiske rammer så de kan sørge
for at alle som ønsker det kan samle
sommerfugler i årene framover.

Sangere fra Nasjonaloperaen i Oslo reiser til Romerike for å gå på kurs i regi av Akershus sangerforum. Slikt skjer hele tiden her i Akershus, selvsagt ikke bare i kormiljøet, men også i alle de andre sjangerorganisasjonene. Disse frivillige organisasjonene bruker store ressurser på profesjonelle instruktører og utøvere som arbeider sammen med amatørmusikerne. Men alt for ofte har de ikke råd til å bruke lokaler som er egnet til aktivitetene.

Fritidsmusikklivets kulturarbeidere, såvel de profesjonelle som de frivillige, vil bidra til at innbyggerne i Akershus får løpende tilbud av høy kvalitet.

Gi de frivillige musikkorganisasjonene økonomiske rammer så de kan sørge for at alle som ønsker det kan samle sommerfugler i årene framover.

Kjetil Aamann er konsulent i Norsk sangerforum, dirigent og musikklærer.