Ingrid Brattset, Nesoddparken. Foto: Norsk jazzforum

Ingrid Brattset: Lær av danske Artlab

Kunstnere er sentrale aktører i kunst, kultur og de kreative yrkene. Men når det kommer til forretningskompetanse, utvikling og ledelse av prosjekter og konsepter, entreprenørskap, nettverk, salg og PR, er det få som har med seg gode nok verktøy fra sin kunstneriske utdannelse.

Ikke minst fordi arbeids- og produksjonsbetingelser endrer seg voldsomt for tiden – i forhold til innhold, produksjon, teknologi, distribusjon, partnerskap og nye muligheter i markedet.

I Norge snakker vi om de kreative næringene som ”den nye oljen”.

Ideen bak Nesoddparken er ikke fjernt fra Artlab i København: ”Dansk Musikerforbunds kursuscenter – og et pit-stop for alle kunstnere.” Artlab har arbeidet med utdannelse og karriereutvikling for profesjonelle kunstnere siden 1998. De utvikler metoder og ny praksis, hvor kunstnere samarbeider med organisasjoner og virksomheter som har interesse i kunstneres produkter og tenkemåte. Som i Norge, har krefter i det danske musikkfeltet gått foran og utviklet modeller for metoder og ny praksis, som er relevante for alle kunstnergrupper.

Om Artlab

Artlab tilbyr en modell for livslang læring for kunstnere – et stående ‘pit-stop’, hvor du kan reflektere over kunst, prosjekter og ytelser i takt med bevegelser i samfunnet. Erfaringer derfra kan vises tydelig på noen områder:  Inntektene for kunstnerne er gjennomsnittlig mer enn fordoblet etter et Artlab-kurs for ledige. Kursene har også resultert i mange kunstprosjekter og nye virksomheter – og i  perspektivet: Innovasjon kan både gi inspirasjon – og  bedre økonomi!

I 1998 blev det første tværfaglige kursus for kunstnere, ‘Job & Kunst’, sat i gang. Grundideen var dengang ny: At kunstnere deler arbejds- og livsforhold på mange områder – og at både udviklingsmuligheder og udfordringer burde samtænkes. Dels ved at lære nyt sammen – og ikke mindst ved at etablere et tværfagligt mødested. Ideen har vist sig at være kraftfuld og langtidsholdbar. Dansk Musiker Forbund etablerede Artlab i fagligt samarbejde med Dansk Skuespillerforbund – og gjorde koncepterne åbne for alle professionelle kunstnere, uanset organisationsforhold. Siden har mere end 5.000 kunstnere været forbi.

www.artlab.dk

«Noen av Artlabs sentrale premisser og
prinsipper  er overførbare til Nesoddparken.

 

Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter as

Nesoddparken henvender seg til alle slag profesjonelle kunstnere og kreative virksomheter.

Med ‘kunstnere’ mener vi: Musikere, skuespillere, sangere, dansere, instruktører, forfattere, filmfolk, scenografer, billedkunstnere, designere, arkitekter m.fl.

En felles kreativ ramme
Det tverrfaglige møtestedet Artlab er utformet slik at man lett har tilgang på nettverk, man kan utveksle erfaringer, finne nye samarbeidspartnere og inspirasjon på tvers av faggrenser. Man møter nye mennesker i en fysisk ramme som er utviklet til kunstnere.

Forholdet til samfunnet

Artlab legger vekt på at kunstnerne følger tett med i samfunnsutviklingen, og evner å se seg selv i nye funksjoner og på nye plattformer – og bruke sin rolle i kunst, kultur og andre relevante yrker.

”Kulturen og kulturpolitikken er et
vigtigt element i forsøget på at
attrahere en yngre, veluddannet
arbeijdsmarkedsorienteret
befolkningsgruppe, som kan gøre
Akershus til en magtfaktor i
positioneringen af Norge og særligt
hovedstadsregionen som en innovativ
Hub også internationalt. Niels Righolt,
CEO at CKI – The Danish Centre for
Arts and Interculture.

Tilgang på forretningskunnskap
Hver kunstner er registrert som et lite selvstendig firma og utfordres til å se seg selv i lys av det: Man skal utvikle og profilere prosjekter og produkter ut fra ens egne forutsetninger,  identifisere målgrupper og stimulere nye markeder, lage forretningsstrategier, markedsføre, håndtere lover og regler, skatter, regnskap, samarbeide med støttespillere og partnere – og mye mer.

Kort sagt: alle aspekter av et kreativt entreprenørskap som må til, uansett om man er kunstnerisk lønnsmottaker, frilanser eller har eget firma.

Coaching
Karrierecoaching og –mentoring har vist seg å være en svært effektiv kraft for realisering av kunstnernes ideer. Et utdannet coachkorps med forskjellige kompetanse innenfor kunst,entreprenørskap, PR mv. har vist seg å være avgjørende når man skal fra idè til handling. Det hjelper sjelden med et kort møte, karrierecoaching og –mentoring må settes i system, over tid.

Senter for kunstnerisk kompetanse
En felles fysisk ramme, et kreativt hot-spot, gjør det lettere for andre som er interessert i spesiell kunstnerisk kompetanse å finne kvalifiserte og spesialiserte kunstnere.

Etablering av tiltak langs samme linje som Artlab kunne brakt
Akershus et stykke videre som kulturregion.

Ingrid Brattset er daglig leder for Nesoddparken as, som er et produksjonssted for ca 50 kreative næringer. Jeg deltok i arbeidet med å utarbeide den første utgaven av Kunstpolitisk plan for Akershus. I tillegg er hun styreleder for Norsk jazzforum. Brattset har hatt en rekke styreverv innenfor kultursektoren og nettverk for kulturnæringer. Hun har bakgrunn fra store festivaler, kommunesektoren, næringsutvikling, privat rådgivningsselskap, og prosjektledelse innenfor utviklingsarbeid i offentlig sektor.