Bakgrunn: Identitet og kulturbruk

Forskning om regional identitet viser at Akershus har en lav regional identitet, og at både den regionale og den kulturelle identiteten er sterkt knyttet til Oslo.

Et ferskt notat fra fylkeskommunens analyseavdeling omtaler forskning på kulturell identitet, kulturproduksjon og – bruk i Akershus fylke. Her er noen uttrekk fra dokumentet:

Akershus har imidlertid noen særpreg som gir en egenidentitet. Fylket har særpreg som et familie og barne- og ungdoms-fylke, med delt identitet knyttet til arbeidssted og bosted, og et høyt utdannings- og inntektsnivå.

Det er store forskjeller mellom både kommuner og fylkeskommuner i netto driftsutgifter til kultursektoren.

Akershus fylkeskommune bruker minst blant fylkene av egne midler til kulturformål.

Andelen som oppgir å ha stor tilknytning til Akershus er lavest
av alle fylker i landet, 31 % mot 61 % i Finnmark og Vestfold
(Baldersheim 2003).

Andel med størst tilknytning til ulike områder, to uavhengige
undersøkelser med samme spørsmål, år 1993 og 2000:

ak_identitet_tabell

 Andre identitetsskapere?

  • Oslo og Akershus er en felles arbeids, bolig, og serviceregion. La oss også føye til en felles kulturregion, som omfatter både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet.
  • Oslo er landets kulturhovedstad, og som en felles hovedstadsregion vil dette også prege Akershus.
  • De fleste kunstnere i Norge bor og arbeider enten i Oslo eller i Akershus, og i andel av befolkningen først og fremst i «kunstnerkommunen» Nesodden.

Bruk av kulturtilbud

Tallene i tabellen nedenfor er data fra en nasjonal undersøkelse som SSB gjennomfører hvert fjerde år. Tabellen viser at kino og konserter er de kulturtilbud flest har benyttet. I tidsperioden 1991 – 2012 har også andelen som i løpet av et år har vært på kino og/eller konserter økt. Det har også blitt flere som har vært på ballett- eller danseforestillinger, selv om dette sammen med opera eller operette er kulturtilbud som få benytter seg av. Andelen som har vært på teater, musikal eller revy har gått litt ned fra 2008 – 2012.

Andel personer i alderen 9 – 79 år som har brukt forskjellige kulturtilbud siste 12 måneder. (Kilde:SSB)
Andel personer i alderen 9 – 79 år som har brukt forskjellige kulturtilbud siste 12 måneder. (Kilde:SSB)

Generelt er det kvinner og personer med høy utdanning og inntekt som er de hyppigste brukerne av ulike kulturtilbud, særlig av teater, ballett- og danseforestillinger, kunstutstillinger, bibliotek og tros- og livssynsmøter. Menn er i større grad enn kvinner tilskuer på idrettsarrangement. Begge kjønn går i like stor grad på kino, kulturfestivaler, museer, konserter og opera eller operette (SSB, Kulturbarometeret 2012).

Ut i fra Akershus’ sosiale profil kan det antas at kommuner med høyest inntekts- og utdanningsnivå også har flere brukere av ulike kulturtilbud som teater, ballett- og danseforestillinger og kunstutstillinger.

Last ned hele dokumentet:

Grunnlagsdokument v2 – Kunst og kultur-1