Fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen (venstre) og seksjonsleder for kultur Tone Østerdal (høyre). Foto: Ann Kristin Ohrstrand

Hvordan skal bibliotekene i Akershus se ut i fremtiden?

Dialogmøtene til den nye kulturplanen for Akershus er i gang, og bibliotekene i fylket er først ut. Torsdag 3. september ble akershusbibliotekenes fremtid diskutert på Kolben kultur- og aktivitetssenter i Oppegård.

– Dagen i dag handler om hva vi kan gjøre, sammen og hver for oss, for å skape en positiv utvikling for kulturfeltet i Akershus, sa Tone Østerdal, seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune.

Østerdal ledet dialogmøtet for bibliotekene 3. september sammen med fylkesbiblioteksjef i Akershus, Heidi Hovemoen.

Skal definere ny rolle

Frem til slutten av november skal åtte tilsvarende møter avholdes på diverse kanter av fylket, for å samle innspill til den forestående kulturplanen. Hensikten er å fremskaffe det best mulige kulturtilbudet for innbyggerne i Akershus, samt å ivareta interessene til lokale aktører innen scenekunst, musikk, visuell kunst og film – for å nevne noen av fagfeltene.

For bibliotekene er den nye kulturplanen en mulighet til å definere deres rolle i lys av økte krav til digitalt innhold og tilpasning av bibliotekrommet. Endringer som befolkningsvekst og en forestående kommunereform vil også kunne medføre at enkelte biblioteker vil flyttes eller slås sammen.

- Ta frem de store ambisjonene

– Bibliotekenes rolle er i endring. Hvem de skal være til for, og hvordan de skal se ut i fremtiden, var blant spørsmålene Hovemoen ba de oppmøtte på dialogmøtet om å reflektere over.

Hun viste til at de statlige budsjettmidlene til bibliotekene har gått gradvis nedover fra 2001 til 2014. Kulturdepartementet har også nylig gitt ut en nasjonal bibliotekstrategi, som følger opp bibliotekenes reviderte formålsparagraf. Den legger blant annet til rette for økt aktivitet i bibliotekene ved hjelp av utviklingsmidler.

-Formålsparagrafen fastslår at bibliotekene skal ha som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, for eksempel ved å tilrettelegge for flere arrangementer og aktiviteter. Mitt spørsmål til dere er hvordan dere skal gripe an disse utfordringene, sa Hovemoen, og oppfordret biblioteksjefene til å tenke stort.

– Nå må dere benytte anledningen til å ta frem de store ambisjonene og de hårete målene.

- Trenger bistand fra fylkesbiblioteket

Hvordan bibliotekene i Akershus skal se ut i 2023, hva fylkesbiblioteket kan bidra med i utviklingen av hvert enkelte bibliotek, og hvordan biblioteker på tvers av fylket kan samarbeide bedre var blant diskusjonstemaene som ble tatt opp på dialogmøtet.

Under rundene ble det tydelig at biblioteksjefer fra ulike deler av fylket har vidt forskjellige utfordringer, avhengig av beliggenhet og kommunestørrelse. Mens biblioteksjefen for Lørenskog bibliotek, Karl-Arne Olsen, kunne fortelle at utbyggingen av studieplasser på biblioteket nå betyr at hans bibliotek har blitt en attraktiv arena for studenter, er det å tilby tilleggstjenester en utfordring for mindre biblioteker.

– Som leder av et lite bibliotek må jeg konsentrere meg om den daglige driften, og har verken tid eller rett kompetanse til å arrangere en rekke foredrag og debatter, sa Marianne Mørch Gran, biblioteksjef ved Aurskog-Høland bibliotek.

Hun kunne godt tenke seg hjelp fra fylkesbiblioteket til å få tak i aktuelle foredragsholdere og bokbadere, samt muligheten for å hyre inn teknisk bistand.

- Må bli flinkere til å samarbeide

– Kjerneoppgaven vår er å være kunnskapsformidlere innen språk og litteratur. Vi kan ikke gjøre alt, det må vi tørre å si, supplerte Karen Sletten Henriksen, biblioteksjef i Fet bibliotek.

Hun mente bibliotekene i Akershus må bli flinkere til å dele kompetanse.

– Når det blir større kommuner kan man kanskje rendyrke forskjellige målgrupper ved forskjellige bibliotek. Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan samarbeide om, påpekte hun.

Søk om midler til arenautvikling

Bibliotekene i Akershus har nå mulighet til å søke om utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for tilrettelegging av bibliotekrommet som en møteplass og arena for debatt. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du på www.nb.no.

Neste dialogmøte avholdes onsdag 16. september. Da skal aktører innen fagfeltet scenekunst få komme med sine innspill. Den nye kulturplanen skal være vedtatt før sommeren 2016.

Ann Kristin Ohrstrand var på dialogmøtet om bibliotekene for Kulturplanakershus.no