Axel Hellstenius, forfatter og DKS-veteran

DKS vil være sårt tiltrengt i de neste åtte årene også

13. november diskuterte lærere, elever, produsenter og kulturkonsulenter Den kulturelle skolesekken på Frogn vgs. Til stede var også en erfaren bidragsyter til DKS, forfatter Axel Hellstenius.

Jeg nevnte på møtet på Frogn vgs viktigheten av at elevene har et eierskap til DKS. Ikke at de nødvendigvis skal bestemme menyen, men at både de, deres foreldre og lærere får vite hvem og hva som kommer så tidlig som mulig. Slik har de bedre mulighet til å både forberede og fordøye opplevelsene.

Det var derfor svært interessant å høre elevenes vurderinger av ulike forestillinger. Morsomt for meg som dramatiker siden noen husket min forestilling «Mens Blücher sank».

Ikke så gøy for meg som forfatter, siden ingen av gruppene nevnte et eneste forfatterbesøk. Selv har jeg vært ute på hundrevis. Oftest blir jeg tatt godt i mot og føler at jeg etterlater meg et lite avtrykk.

Som forfatter er jeg «ekspert» i norsk og historie på en helt annen måte enn læreren ­ uansett hvor god pedagog hun er. Jeg kan snakke om og formidle språk – og holde skrivekurs som jeg liker best – ut fra helt andre forutsetninger enn henne.

Mine forfatterkolleger og jeg kan bringe lek og det kreative aspektet inn i både norsk- og samfunnsfag. Med læreplaner som kan tolkes rigid, og stadig høyere karakterkrav, er jeg sikker på at et godt tilbud fra DKS vil være sårt tiltrengt i de neste åtte årene også.

Vi er en avveksling fra den vanlige undervisningen, «de magiske, små øyeblikkene som gir livet merverdi», som en nevnte på møtet.

Målet må være at både elev og lærer gleder seg til at den kulturelle kommer og åpner skolesekken sin.

Axel Hellstenius er dramatiker og forfatter