Jardar Solli, filmskaper

Det er på tide å fremme nytenkning og eksperimentering

Jeg tror den største utfordringen for kulturlivet i Akershus er at det er vanskelig å se knutepunktene og arenaene for kultur, skriver filmskaper Jardar Solli.

Siden jeg er filmskaper så skal jeg peke på en ting innenfor film. Vi har Mediefabrikken, som er ett ressurssenter for unge filmskapere. På Mediefabrikken er de  flinke til å fange opp unge stemmer og gi veiledning og trygghet, blant annet gjennom workshops og oppfølging. Det beste med Mediefabrikken er nok at den har utviklet seg i takt med de unge, og utfordret seg selv i hvordan den kan bli bedre. Uten den utviklingen Mediefabrikken har hatt siden jeg kom i kontakt med den til i dag ville jeg nok hatt ett mye dårligere tilbud som filmskaper. Og de tør å eksperimentere. Det vinner de på!

Hva er utfordringen for kulturlivet i Akershus?

Jeg tror den største utfordringen for kulturlivet i Akershus er at det er vanskelig å se knutepunktene og arenaene for kultur. Ja, det finnes kanskje et kreativt samlingspunkt i Lillestrøm og det finnes et ressurssenter hvor du kan møte unge, kreative mennesker i Sandvika som Tanken, men hvor skal jeg gjøre av meg hvis jeg er 12 år og bor i Enebakk? Da går jeg til kulturskolen, som også er et fint sted, men det er langt i fra like bra som Mediefabrikken eller Tanken som ligger på den andre siden av Oslo.

Hva kan fylkeskommunen bidra med?

Jeg ser det som et mål at fylkeskommunen skal treffe lokalt over hele Akershus. Samtidig er det jo en utfordring at fylket er så stort. Derfor skulle jeg ønske at;

1. Fylket fikk ressurssentere for kultur, med knutepunkt på alle sidene av Akershus, sånn at en hver ung stemme kan bli snappet opp. Det bør tilbys frie tøyler med utstyr, workshops og inspirasjonsforedrag, som knytter ungdommen sammen med profesjonelle. Også er det viktig å understreke at med et ressurssenter mener jeg en ny arena i tillegg til type Mediefabrikken, som er mer rettet mot filmskaping. Det er viktig å beholde spesialiseringen.

2. Oppfordre til å vise kunst/film og annen kultur lokalt over hele Akershus. Hvordan skal vi vite at det er masse flinke kreative mennesker her hvis det ikke blir vist noe i offentligheten? Det kan godt hende at det finnes mange kulturelle arrangementer i byene, men kulturplanen burde jobbe for flere lokale arenaer. Vi utnytter ikke dette godt nok, og med flere visninger lokalt vil man igjen skape større forståelse hos unge for hvilke muligheter fylke har.

3. Det er på tide å fremme nytenkning og sammenslåing av flere kunstformer med ny teknologi. Det er ikke til å legge skjul på at for eksempel interaktive spill og film henger sammen, og at det i  2015 har åpnet seg et hav av muligheter, og nye arenaer for film og spill, som ikke minst gjør det lettere og nå ut til publikum.

Avdeling for eksperimentering

Det finnes mange som skaper ny kultur gjennom datamaskinen og lager nettverk gjennom sosiale medier, men jeg tror mange har problemer med å forstå hvilke enorme muligheter man har for å kommunisere og å dele sin kunnskap.

Derfor synes jeg det burde bli prioritert å skape noe som ikke finnes nå, nemlig en avdeling som kun fokuserer på nytenkning og eksperimentering mellom kulturelle utrykk og arenaer som oppstår som følge av ny teknologi. Hvorfor finnes det ikke et ressurssenter ala Mediefabrikken som fokuserer på digitale plattformer/spill etc.?

Jardar Solli (24)  er filmskaper fra Enebakk.