Claus Fibiger, Tanken

Claus Fibiger: Kultur er identitet og verdiskapning

I arbeidet med oprasjonalisere regionale og lokale strategiske planer og målformuleringer innenfor kultur, oppvekst- og næringsvirksomhet har kulturmiljøet i sin helhet en betydelig kraft og et engajsement det er viktig å bygge opp under. Det er avgjørende at vi i arbeidet med den nye kulturplanen har ambisjoner og vilje til å bygge et sterkt kulturliv som en katalysater for verdiskapning.

Akershus kan bli verdens beste fylkeskommune innenfor kultur (VBFK)
Hvis vi lykkes i å bli VBFK vil det ha en enorm verdi. Gjennom god erfaring med kunnskapsdeling, læring og samarbeide har kulturen på en imponerende måte klart å utvikle talent, og opparbeidet seg solid kompetanse og nettverk, som har gjort at akershuskulturen har et stort nedslagsfelt.

Vi er priveligerte som har fokuset vendt mot oss, og at blikket rettes mot vårt kulturliv. Omverdenen har registrert at det kommer mange utøvere fra Akershus, og det skyldes blant annet at mange av våre suksessrike kulturutøvere velger å bo å virke i regionen, og har et sterkt engasjement i kulturlivet.

Dette skjer takket være et unikt kulturmiljø som gjennom år har befestet seg i Akerhus. Den iherdige innsatsen skyldes at utøverene tror på det som skapes og produseres, og at resultatet skal nå ut til et større publikum.

I Akershus er det mange små og store kulturutøvere som legger ned utallige årsverk. Det vil si at denne verdiskapningen er også et resultat av omfattende dugnadsarbidet og idealisme.

Med dagens erfaring og kompetanse er det mulig å oppnå suksess med adresse i Akershus.

For at dette skal vedvare og utvikles videre – at vi skal bli VBFK – må vi sørge for at små og store aktører forblir aktive og at det legges til rette for næringsvirksomhet, arbeidsplasser og lønnsomhet.

Når man annerkjenner kultur som den drivkraften den er kan Akershus som en kulturfylkeskommune løftes til et høyere nivå, noe som samfunnet i sin helhet vil dra nytte av.

Skal vi bli VBFK trenger vi en kulturplan som ikke bare omhandler økonomiske bevilgninger, men også anerkjenner at kultur handler om identitet og verdiskapning.

En plan som evner å formidle holdninger og kunnskap som reflekterer dynamikken innenfor kulturvirksomhet i sin helhet. Det handler faktisk om å utforske det mangfoldige kulturlivet, og intigrere ulike fagområder og næringer som overrasker, utfordrer og engasjerer oss i arbeidet med å realisere verdens beste fylkeskommune innenfor kultur.

Claus Fibiger er daglig leder for Tanken i Sandvika