Bjørn Morten KJærnes Foto: privat

Bjørn Morten Kjærnes: Samarbeid på tvers!

1. Jon-Roar Bjørkvold: Diskontinuerlige øyeblikk!

a. Hvorfor ble albumet Don Ellis at Fillmore et av mine diskontinuerlige øyeblikk? Da jeg hørte denne musikken første gang hadde jeg allerede opplevd og erfart:

i. Valgfag musikk ungdomsskole
ii. Valgfag musikk videregående
iii. Interessert i storband/jazz
iv. Spilte trombone
v. Jobbet med Ten Sing Ås

b. Andre ville oppleve denne platen som støy og perifert!
c. Det førte til at 7/8-Kjærnes påvirket alle elevene på musikklinja på Hamar i tre år!
d. Jo lavere kompetanse/kjennskap til et utrykk tilhøreren har, i forhold til det man opplever, desto mindre er sjansen for å få til et diskontinuerlig øyeblikk. (Det finnes hederlige unntak)

2. Barn før:

a. Relativ få kulturelle opplevelser med god kvalitet

i. Monoradio
ii. Enkle lesebøker
iii. Var avhengig av sin egen fantasi, skape egne bilder

b. Dårligere økonomi

i. Få «barneforestillinger»
ii. Lite audiovisuelle muligheter i hjemmet

c. Voksenkontrollert tilværelse
d. Lærere med en bred kulturell ballast

 

3. BARN NÅ (Spesielt de siste 5 år):

a. Nettbrett
b. Synets dominans ref. forskning
c. Smarttelefoner
d. Audiovisuelle hjelpemidler
e. Lærere med mindre kulturell bakgrunn
f. Flimmerverden
g. Overstimulerte barn
h. Anne Bamford
i. Omorganiseringen av rikskonsertene
j. Skal man nå dagens barn må det være så altoppslukende at teater bør oppleves i teateret, opera i operaen, konserter i egnede lokaler. Gymsaler med tapede ruter krever ekstremt av de som opptrer for å nå frem til elevene.
k. Alternativet er involvering og opplæring i samarbeid med profesjonelle.

4. Hva skal til? De tre k-er

a. Kvalitet
b. Kunnskap
c. Kjærlighet (involvering)

5. Eksempler på kunstprosjekter som når frem:

a. Det skapende menneske, Grønstad/Gran – Ås.

i. Skoletilbud som også var tenkt som både voksenopplæring og undervisning.
ii. Møte profesjonelle kunstnere iii. Krav til egne utstillinger ved ansettelse.

b. Instrumentalopplæring i klasser

i. Profesjonelle utøvere og pedagoger går inn sammen med grunnskolelærer

c. KOM prosjekt! En meget bra metode for å engasjere elever, lærere! En utprøvd metode over mange år!

i. Haugjordet Ungdomsskole

1. Profesjonelle komponister, forfattere, regissører, musikere, lyd og lys etc. jobbet på skolen med elevene/lærer over tre år.
2. Tredagers kurs for lærere/ledere to ganger i året over tre år.
3. En to timers selvskrevet forestilling utviklet i løpet av tre år, med en masse opplevelser under veis.

ii. Hebekk skole

1. Profesjonelle utøvere
2. Profesjonelle musikk arrangører
3. Profesjonell lyd og lys
4. Et tre års prosjekt som involverte elever, lærere og ledere.

6. Elementer i fremtiden:

a. Alle kommuner har en kulturskole

i. Varierende omfang og kvalitet
ii. Kan skaffe kvaliteten som trengs
iii. Kultur for prosjekt- og utviklingsarbeid
iv. Lokalkunnskap

b. Ta vare på den kompetansen som fylket har bygget opp.

i. Konsulenter?
ii. Kvalitetskunnskap
iii. Produsenter

c. Hva vil den «nye enheten» bringe? (gamle rikskonsertene)

Jeg håper disse tankene tas med i videre utvikling av DKS.

Bjørn Morten Kjærnes er seniorrådgiver