Ellen Knutsen: Skal vi utvikle en Akershus-identitet, må folk møtes

Nesodden er tett på storbyen, men er samtidig grønn, vakker og landlig med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det viktige skillet. Nesoddbåten er et viktig transportmiddel og selve navlestrengen til Oslo. Årlig frakter Nesoddbåten ca 3,2 millioner passasjerer!

Fortsett å lese Ellen Knutsen: Skal vi utvikle en Akershus-identitet, må folk møtes

Claus Fibiger: Kultur er identitet og verdiskapning

I arbeidet med oprasjonalisere regionale og lokale strategiske planer og målformuleringer innenfor kultur, oppvekst- og næringsvirksomhet har kulturmiljøet i sin helhet en betydelig kraft og et engajsement det er viktig å bygge opp under. Det er avgjørende at vi i arbeidet med den nye kulturplanen har ambisjoner og vilje til å bygge et sterkt kulturliv som en katalysater for verdiskapning.

Fortsett å lese Claus Fibiger: Kultur er identitet og verdiskapning

Tove Bratten: Infrastruktur, kunstnerisk mangfold og publikumssammensetningene i fylket.

Akershus fylke er et sentralt fylke med sin unike beliggenhet rundt hovedstaden. Det skaper en tilgang til kunst og kunstnere som er enestående i norsk sammenheng. Flere forskningsrapporter har gjennomgående pekt på at hovedparten av Norges kunstnerbefolkning bor og arbeider i og rundt hovedstaden. Om lag halvparten av de samlede tilskuddene fra Norsk kulturråd går til ulike kunst- og kulturinitiativ i hovedstadsregionen.

Fortsett å lese Tove Bratten: Infrastruktur, kunstnerisk mangfold og publikumssammensetningene i fylket.